om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsförmedlingen

Det finns många möjligheter för Arbetsförmedlingen att anpassa insatser och  program som passar för utveckling och sysselsättning i sociala företag. För att tydliggöra det har vi delat upp insatserna i "Stöd att  starta och anställa" och "Möjligheter för arbetssökande" och "Riktade  projekt och insatser" här på webbplatsen.

Arbetsförmedlingen har insatser och stöd till alla som anställer personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen använder Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning, det vill säga en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Men man behöver inte ha en funktionsnedsättning för att kunna arbeta i eller delta i verksamheten i ett socialt företag med stöd från Arbetsförmedlingen. Flertalet av Arbetsförmedlingens stöd till individer och till företag som anställer arbetslösa kan användas även i sociala företag

Bild från det sociala företaget Kooperativet Inuti i Stockholm