om arbetsintegrerande socialt företagande

Köp av tjänster och varor

Offentliga aktörers inköp kan vara verktyg för att skapa samhällsnytta på olika sätt. De kan ställa krav på leverantörerna genom sociala hänsyn för att t.ex. integrera människor på arbetsmarknaden. En nyhet i LOU, Lagen om offentlig upphandling, är reserverade upphandlingar där affären riktas mot t.ex. arbetsintegrerande sociala företag.

Alla arbetsintegrerande sociala företag är leverantörer till offentlig sektor av till exempel arbetsträning, praktik, sysselsättning mm men också av tjänster som fastighetsskötsel, catering och annat som behöver utföras. Det är genom att sälja tjänster och/eller produkter som ett företag överlever och kan utvecklas. Det gäller naturligtvis även sociala företag. För att stimulera till en mångfald av leverantörer och skapa förutsättningar för att sociala företag kan offentliga aktörer underlätta för företagen att delta i anbudsgivning.

Genom dialog med företagen i upphandlingsprocessen och mindre volymer blir möjligheterna större för sociala företag att lämna ett bra anbud. Reserverade upphandlingar kan användas för vilken vara eller tjänst som helst, men krav ställs på leverantörerna att sysselsätta personer som har svag förankring på arbetsmarknaden.