om arbetsintegrerande socialt företagande

Lagen om valfrihet, LOV

Som alternativ till att upphandla externa aktörer enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, kan en valfrihetsmodell väljas. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren. Lagen kan tillämpas på handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstjänster och det är fullmäktige som beslutar om införande av LOV.

I ett valfrihetssystem kan ingå verksamheter som är upphandlade enligt LOU.

En utförare av tjänst kan lämna in ansökan om att delta i LOV när som helst under året. Detta innebär att det blir enklare att komma in på marknaden, eftersom att det inte finns en tid när anbud ska vara inlämnad.

Något uppdrag garanteras inte, då det är upp till den som tar emot tjänsten som väljer leverantör. Man kan säga att leverantören konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet. Det är brukaren som väljer.  LOV kan vara ett bra sätt att få mindre aktörer, till exempel sociala företag, som utförare.