om arbetsintegrerande socialt företagande

Samverkan mellan myndigheter

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och andra myndigheter samverkar och samarbetar på flera sätt för att underlätta för människor att ta tillvara och utveckla sin arbetsförmåga; till exempel genom;

  • Samordningsförbunden
  • Förstärkt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • Socialfondsprojekt
  • Enskilda regeringsuppdrag
  • Arbetsförmedlingen och kriminalvården

Strukturell samverkan genom samordningsförbund

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen kan samordna rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund. Ett socialt företag kan vara utförare av sådana rehabiliteringsinsatser. Det går dock inte att söka medel direkt från samordningsförbundet. Avtal måste slutas med en myndighet som har ansvar för att upphandla eller finansiera eventuella tjänster från ett socialt företag.

Socialfondsprojekt

Myndigheterna samverkar ofta med varandra och med sociala företag och andra organisationer inom den sociala ekonomin för att söka medel från Europeiska Socialfonden (ESF) via Svenska ESF-rådet som är förvaltande myndighet. Projekten ska syfta till att människor kommer närmare arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. Sedan Sverige gick med i Europeiska Unionen 1995 har de flesta sociala företag startat i samverkan med olika myndigheter och med finansiering från Socialfonden.

Förstärkt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tar ett gemensamt ansvar för att stödja personer med nedsatt arbetsförmåga att komma in i eller tillbaka till arbetslivet. Samarbetet startar i de flesta fall med en gemensam kartläggning som ska bidra till att öka individens delaktighet i att utifrån sin situation hitta vägar som gör det möjligt att få eller återgå i arbete. Ett möjligt utfall av den gemensamma kartläggningen är att Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen som ordnar med rehabiliteringsplatser, praktik och arbetsträning. De arbetsintegrerande sociala företagen i landet skapar många möjligheter till anställningar, rehabilitering, arbetsprövning och arbetsträning.

Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

I en samverkan mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen arbetar man med arbetsinriktad rehabilitering. Målgrupp är människor som på grund av sin kriminella och sociala bakgrund har svårt att få ett arbete eller en utbildning. De arbetsintegrerande sociala företagen har här stor möjlighet att erbjuda sina tjänster i samarbete med Arbetsförmedlingen eller kommunen.