om arbetsintegrerande socialt företagande

Idéhotellet ek. för.

Idéhotellet anställer personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa, som är berättigade till lönebidrag.Målet är att ge människor en chans att komma tillbaks ut i arbetslivet och att åter få en fungerande vardag.


Organisationsnummer: 769622-0172 Antal anställda: 8
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 8
Startår: 2010
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Kontorsservice, ekonomi
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:0431 - 36 48 55
E-post: idehotellet@gmail.com
Hemsida: http://www.idehotellet.se
Län:Skåne län
Adress:Boarpsvägen 133 269 95 Båstad