om arbetsintegrerande socialt företagande

ArbetsKraft Syd AB

ArbetsKraft Syd AB är ett arbetsintegrerande socialt företag som startades 1997 och ägs till 100 % av en stiftelse. Stiftelsens målsättning är att bistå arbetssökande med att erhålla och behålla ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Organisationsnummer: 556547-1546 Antal anställda: 3
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 6
Startår: 1997
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning Fysisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:0451 - 38 19 90
E-post: kontakta@arbetskraftsyd.se
Hemsida: http://www.arbetskraftsyd.se
Län:Skåne län
Adress:Norra Industrigatan 10, 281 41 Hässleholm