om arbetsintegrerande socialt företagande

Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. för.

Blå Vägen stöder människor att ta tillvara sina egna förmågor. Vi vill hjälpa alla människor att upptäcka aktören inom sig. Därför betonar vi i Blå Vägen det som fungerar. Det bekräftade mötet är en dialog där deltagaren kan lyfta fram sina mål och drömmar och få hjälp att förverkliga dem. Utifrån den grundsynen arbetar Blå Vägen med långtidsarbetslösa och sjukskrivna.

Vi har kompetenshöjande studier, yrkescertifiering, praktik och arbetsträning i egna bifirmor och vi utför arbetsförmågebedömningar. Blå Vägen erbjuder språk- och arbetspraktik från första dagen i kök- och caféer, hantverk, remake och systugor, lokalvård och service, studieverksamhet, vaktmästeri, kontor, trädgårdsarbete och gröna jobb. Vi matchar deltagare mot jobb och egenförsörjning. Blå Vägen är ett kooperativt företag inom nykterhetsrörelsen. Vår tradition är folkrörelsens aktörskap. Våra grundsatser är drogfrihet och integration. Blå Vägen finns på många ställen i Stockholms län.

Organisationsnummer: 769617-4411 Antal anställda: 60
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 335
Startår: 2007
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:08 - 795 83 40
E-post: ulla-mai@blavagen.nu
Hemsida: http://www.blavagen.nu
Län:Stockholms län
Adress:Skogängsvägen 59, 163 41 Spånga