om arbetsintegrerande socialt företagande

Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. för.

Det här är vi

Blå Vägen är ett ickevinstdrivande företag som arbetar med att hjälpa människor som är långtidsarbetslösa och ibland också långtidssjukskrivna till arbete och bättre hälsa. Blå Vägen erbjuder praktik och arbetsträning i egna företag, stöd och matchning mot arbete, kompetenshöjande studier och arbetsförmågebedömningar. Blå Vägen stöder människor att ta tillvara sina förmågor. Därför betonar vi i Blå Vägen det som fungerar. Det bekräftande mötet är vår metod där deltagaren blir sedd och får möjlighet att förverkliga mål och drömmar.

Blå Vägen har verksamhet i Stockholms län och kontor i Spånga, Tensta, Skärholmen och Jordbro.

Vårt uppdrag

Blå vägen arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingar och socialtjänster i hela länet. Blå Vägen har 60 anställda, arbetskonsulenter, lärare, handledare på arbetsträningsplatser, arbetsterapeut, kbt-terapeut, samt administrativ personal. Dessutom har vi läkare med neurologspecialistkompetens knuten till Blå Vägen. Blå Vägen erbjuder språk- och arbetspraktik från första dagen i kök- bageri- caféer, hantverk, remake, systugor, lokalvård, studieverksamhet, vaktmästeri, kontor, trädgårdsarbete och gröna jobb. Blå Vägen har yrkesutbildning och etableringskurser i samverkan med Tollare folkhögskola. Uppdraget är att hjälpa deltagarna att få arbete och bli självförsörjande – att gå från bidrag till uppdrag och anställning - eller annan långsiktig ekonomisk grundtrygghet.

Organisationsnummer: 769617-4411 Antal anställda: 60
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 335
Startår: 2007
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:08 - 795 83 40
E-post: ulla-mai@blavagen.nu
Hemsida: http://www.blavagen.nu
Län:Stockholms län
Adress:Skogängsvägen 59, 163 41 Spånga