om arbetsintegrerande socialt företagande

Stiftelsen Föreningar i Sverige

Stiftelsen har som mål att främja utveckling av verktyg och metoder för att förenkla föreningars administration. Stiftelsens primära uppgift är att skapa och underhålla en databas över Sveriges föreningar och medverka till att utveckla kostnadseffektiva lösningar för medlemsadministration. Stiftelsen medverkar till forskning kring föreningars förutsättningar att bedriva verksamhet och sprida kunskap om det till beslutsfattare.

Stiftelsen Föreningar i Sverige är ett socialt företag. Stiftelsen arbetar aktivt för att skapa meningsfulla arbetsuppgifter och anställningar för personer som står långt ifrån eller utanför arbetsmarknaden. Under en längre tid har våra medarbetare inte haft ett arbete att gå till. De kan behöva meningsfull arbetsträning för att hitta ett arbete som passar deras arbetsförmåga.

Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten och dess personal. Tillsammans skapar vi möjligheter.

Organisationsnummer: 802477-5655 Antal anställda: 5
Organisationsform: Stiftelse Antal sysselsatta: 9
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Kontorsservice, ekonomi
Övrig service
Fysisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:070-1903450
E-post: per.carlsson@foreningarisverige.se
Hemsida: http://www.foreningarisverige.se
Län:Uppsala län
Adress:Liggargatan 4 754 20 Uppsala