om arbetsintegrerande socialt företagande

DEL-TA Produktion AB

Bolagets syfte är att ge människor som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och ökad livskvalitet. Verksamheten bedrivs i Kalmar och Nybro och sysselsätter ca 215 personer varav 140 i Kalmar och 75 i Nybro. Sysselsättningen skapas främst via legoproduktion i form av monterings- och packningsarbeten men även arbetslivstjänster alternativt rehabiliteringstjänster.

Vidare erbjuder företaget e-handel (3-partslogistik) samt arbetslivstjänster. Verksamheten är en arena för arbetsprövning, arbetsträning och arbetspraktik där personer i verklig produktionsmiljö kan pröva och träna sina förutsättningar för arbete. Bolaget utgör således en växtplats för människor som behöver komma närmare arbetsmarknaden.

Organisationsnummer: 556442-5154 Antal anställda: 75
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 210
Startår: 1997
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Legoarbete
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:048 - 042 57 00
E-post: info@del-ta.se
Hemsida: http://www.deltaproduktion.se
Län:Kalmar län
Adress:Kungsgårdsvägen 36, 393 53 Kalmar