om arbetsintegrerande socialt företagande

Kooptjänst Ydre

Arbetsträning och verksamhet enligt nedan. Bil och cykelvård, Bygg och fastighetsskötsel, Hotell, restaurang, konferens med mera. Odling och trädgårdsarbete, Övrig service

Organisationsnummer: 769617-7679 Antal anställda: 20
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 47
Startår: 2013
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Bil och cykelvård
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:070 - 264 47 40
E-post: info@kooptjanst.se
Hemsida:
Län:Östergötlands län
Adress:Vallvägen 11, 570 60 Ydre