om arbetsintegrerande socialt företagande

AlltMöjligt Verkstaden

AlltMöjligt-verkstaden är en plats för de människor som står längst från arbetsmarknaden. Hos oss finns möjligheten att bearbeta uppkomen livssituation och komma tillbaka till självförsörjning. 

Organisationsnummer: 838201-8185 Antal anställda: 9
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 64
Startår: 1992
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Bil och cykelvård
Butik, försäljning
Återvinning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:044 - 468 51
E-post: alltmojligtverkstaden@telia.com
Hemsida: http://www.amverkstaden.se
Län:Skåne län
Adress:Storgatan 38, 280 60 Broby