om arbetsintegrerande socialt företagande

Gröna Vägen

Gröna Vägens verksamhet består av grön rehabilitering och arbetsträning i en obruten kedja, från sjukskrivning/arbetslöshet till arbete/studier. Metoden med grön rehab är välbeprövad i Alnarp och i Västra Götaland, vi bygger vår verksamhet på evidens. Det visar sig att effekterna av grön rehab bibehålls länge då deltagarna får hjälp att förändra sin livsstil. Vi arbetar med natur- och trädgårdsterapi med personer som lider av stressrelaterad ohälsa, depression, ångest eller s.k. hemmasittarproblematik med ungdomar. Vårt team har kompetens inom natur- och trädgårdsterapi, odling, bild- kbt och gestaltterapi. Alla program är individuella, det vill säga deltagarna går olika lång tid hos oss beroende på problematik. När behandlingsprogrammen är avslutade erbjuds deltagarna en mötesplats i vår vänförening, för att på så sätt behålla sitt sociala sammanhang. Vi kommer även att erbjuda föreläsningar och endagskurser i mindfulness och stresshantering till privatpersoner och företag.

Förhandlingar pågår med Tyresö kommun om markanvisning, vi hoppas att detta är
löst så att verksamheten kan starta hösten 2015.

Organisationsnummer: 769628-1067 Antal anställda: 0
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 0
Startår: 2015
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Odling, trädgårdsarbete
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Utländsk bakgrund
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:070 - 830 14 00
E-post: lena@tyresohalsotradgard.se
Hemsida: http://www.gronavagen.org
Län:Stockholms län
Adress:c/o Söderholm, Flugsnappev 4, 135 68 Tyresö