om arbetsintegrerande socialt företagande

JösseNavet Ekonomisk Förening

Vi är ett socialt arbetskooperativ med inriktning av odling av örter, hunddagis, legoarbete, mattvätt, förädling av färska kryddor (pesto). Vi finns i Brunsberg (örtodlingen) cirka 25 km väst om Arvika samt i Arvika (hunddagis)

Organisationsnummer: 769628-4434 Antal anställda: 9
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 22
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hunddagis, annan djurvård
Legoarbete
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna

Kontaktinformation

Telefon:Brunsberg: 073 - 073 43 08, JösseTassen: 076 - 148 45 74
E-post: jossenavet@jossenavet.se
Hemsida: http://jossenavet.se
Län:Värmlands län
Adress:Långvaksvägen 1 B 67134 Arvika