om arbetsintegrerande socialt företagande

Naturkompetens ekonomisk förening

Vi är ett socialt företag som erbjuder tjänster och produkter kopplade till skog, natur, miljö och hållbar utveckling. Vi erbjuder tjänster inom manuell skogsvård: röjning, gallring, plantering, huggning med mera. Vi bygger gärdsgård på traditionellt sätt. Vi har trädgårdsodlingar under säsong och säljer närodlade, ekologiska grönsaker. Vi tillverkar hantverk i trä och textilier. Vi tillhandahåller arbetsprövningar, praktik och sysselsättningsplatser åt arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Organisationsnummer: 769624-8892 Antal anställda: 4
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 8
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:070 - 251 01 68
E-post: naturkompetens@gmail.com
Hemsida: http://naturkompetens.wordpress.com
Län:Gävleborgs län
Adress:c/o Paradisdalen, Hillsta 12 820 65 Forsa