om arbetsintegrerande socialt företagande

Enaprenör

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att som socialt företag integrera människor i samhälle och arbetsliv och underlätta för medlemmar att hitta kreativa vägar till sin försörjning, samt därmed förenlig verksamhet. Enaprenör ska bedriva verksamhet med fokus på: 

Socialt entreprenörskap, dvs med nya verksamheter förbättra möjligheter för de utanför arbetsmarknaden att komma i arbete som anställd eller genom att etablera eget företag.

* Innovation, dvs finna och utforska nya sätt att få produkter och tjänster på marknaden.

* Utbildning, dvs öka medarbetares och kunders kompetens.

* Integration och nätverkande, dvs brobyggande mellan offentliga verksamheter, näringslivet, olika kulturer och en mångfald av aktörer i samhället.

* Hållbarhet, dvs att återanvända material och kunskaper och att spara på resurser.

Planerade verksamheter är kafé, textilverkstad, datasupport och IT-tjänster, förmedla affärssamarbeten mellan utbildningar och företag, osv.

Organisationsnummer: 769606-6419 Antal anställda: 0
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 1
Startår: 2001
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Odling, trädgårdsarbete
Personaluthyrning, bemanning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:072-1885217
E-post: ordforande@enaprenor.se
Hemsida: http://enaprenor.se
Län:Uppsala län
Adress:Falkstigen 1 74948 Enköping