om arbetsintegrerande socialt företagande

Creativa Gemenskapens Kooperativ

Creativa Gemenskapens kooperativ är ett arbetsintegrerande socialt företag som bland annat erbjuder städtjänster, catering, konferens och utbildningar. Tillsammans med ABF kommer Creativa Gemenskapen att ingå i ett projekt med målet att skapa arbeten till personer som står långt från arbetsmarknaden under tre år med start 1/9 2015.

Organisationsnummer: 802475-7596 Antal anställda: 22
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 40
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Kultur, nöje, fritid
Personaluthyrning, bemanning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:040-35 24 28
E-post: info@creativagemenskapen.com
Hemsida: http://www.creativagemenskapen.com
Län:Skåne län
Adress:c/o ABF Spånehusvägen 47 21158 Malmö