om arbetsintegrerande socialt företagande

GrönRehab Karlstad

Rehabilitering och arbetsprövning för människor med utmattningssyndrom, för långtidssjukskrivna, arbetslösa och även med förebyggande verksamhet mot stressrelaterad ohälsa. Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag och tillsammans med våra deltagare arbetar vi i en verksamhet som bygger på forskningsbaserad kunskap om naturens och trädgårdens förmåga att ge välbefinnande och lugn.Vi utgår ifrån var och ens förmåga och intresse i en tillåtande och kravlös miljö.

Organisationsnummer: 769630-1030 Antal anställda: 2
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 10
Startår: 2015
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Odling, trädgårdsarbete
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:073-0808496
E-post: info@gronrehabkarlstad.se
Hemsida:
Län:Värmlands län
Adress:Sandbäcksgatan 33, 653 45 Karlstad