om arbetsintegrerande socialt företagande

Brukarrevisorerna Sverige

Brukarrevisorerna är ett socialt arbetskooperativ där personer som är över 18 år och lever med psykisk ohälsa är välkomna. Våra medlemmar utför revisioner inom områdena psykiatrisk vård och omsorgsverksamhet. Syftet med en brukarrevision är att kartlägga verksamheten med hjälp av brukarnas och/eller närståendes erfarenheter, samt att stärka brukarnas inflytande. Målsättningen är att bidra till ökad självkänsla och medbestämmande. Samt förmedla och öka kunskapen om psykisk ohälsa i samhället genom föreläsningar och utbildningar.

Organisationsnummer: 769627-6877 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 7
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:0734009272
E-post: info@brukarrev.se
Hemsida: http://www.brukarrev.se
Län:Södermanlands län
Adress:Östra Kyrkogatan 24 61133 Nyköping