om arbetsintegrerande socialt företagande

Jämjöbygdens Rut och Rot Ekonomisk Förening

Rut och Rot tjänster samt cykelverkstad. Skötsel av kommunens grönytor samt insatser för kommunens hemtjänst.

Organisationsnummer: 769635-5085 Antal anställda: 5
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 5
Startår: 2017
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Bil och cykelvård
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik

Kontaktinformation

Telefon:0455-590 21
E-post: jamjokansli@gmail.com
Hemsida:
Län:Blekinge län
Adress:Idrottsvägen 4 37373 Jämjö