om arbetsintegrerande socialt företagande

Om Sofisam

Sofisam är resultatet av ett uppdrag från regeringen att ta fram och publicera en handbok för myndigheter som vill samarbeta och göra affärer med arbetsintegrerande sociala företag. Webbsidan har utvecklats i samarbete mellan Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och SKOOPI, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation.

Tre män arbetar i ett kök med att förbereda sallad.

Från och med hösten 2014 innehåller sidan också information riktad till blivande och etablerade företag om att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag. I denna del av sidan finns många länkar till information och tjänster på Verksamt.se, en webbsida som samlar information från myndigheter till de som startar och driver företag. Verksamt hittar du här www.verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för den information på Sofisam som beskriver respektive myndighets insatser och regelverk. För övrig information och webbsidans drift ansvarar Tillväxtverket.  

På Sofisam finns också en sökbar lista över arbetsintegrerande sociala företag. Att finnas på listan är frivilligt och företagen registrerar själva de uppgifter de vill förmedla till besökare på Sofisam.  

Kunskapsbanken är en sökbar översikt av relevant litteratur, forskning, film och exempel på företag. Utvecklingen av Kunskapsbanken och delar av den information som finns där har finansierats av Europeiska Socialfonden i Sverige, ESF.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tillväxtverkets nya uppdrag

Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra flera insatser för arbetsintegrerande sociala företag.

I satsningen ingår bland annat affärsutvecklingscheckar, stöd och insatser för att stärka förutsättningarna för att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringsuppdraget kommer från både arbetsmarknads- och näringsdepartementet och omfattar 60 miljoner kronor för perioden 2016-2018. Insatserna genomförs i samråd med Arbetsförmedlingen och målet är att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Tillväxtverket har genom sitt långvariga arbete med frågorna om ASFs utveckling identifierat inom vilka områden insatser bör göras.

Exempel på insatser:

  • Skapa eller stärka samverkan och stödstrukturerna kring de arbetsintegrerande sociala företagen regionalt och lokalt
  • Regionala insatser för att stärka förutsättningarna att starta, driva och utveckla arbetsintegrerade sociala företag.
  • Förbereda och ge underlag till arbetsmarknadsutbildningar för start av arbetsintegrerade sociala företag.
  • Affärsutvecklings- eller kompetensutvecklingscheckar riktade till arbetsintegrerade sociala företag för affärs- och kompetensutveckling.
  • Stöd till start av arbetsintegrerade sociala företag med målet att skapa integration genom arbete för och med nyanlända.
  • Studier för ökad kunskap om arbetsintegrerade sociala företags resultat och effekter.

Vi räknar med att starta flera av aktiviteterna innan sommaren. Vi kommer först att utlysa medel för att stärka samverkan och stödstrukturer regionalt och lokalt. Nästa steg blir att planera för att bygga upp ett system för hur affärsutvecklingscheckar ska hanteras.