om arbetsintegrerande socialt företagande

Om webbplatsen

Allmän information om vad du behöver för att kunna använda webbplatsen.

Webbplatsens innehåll

Innehållet på webbplatsen omfattas av normal upphovsrätt. Det är självklart tillåtet att citera materialet så länge som källan anges. Du får däremot inte ändra i texterna eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Tillväxtverket. Om du vill använda material som Tillväxtverket presenterar åt andra informationslämnare skall du kontakta respektive informationslämnare.

Utnyttja sökmotorn

Du kan ange flera sökord. Om du vill att ett ord måste vara med skriver du ett plustecken (+) framför ordet. Om ett ord inte får finnas med skriver du ett minustecken (-) framför ordet.

Om du vill söka på en fras anger du frasen inom citationstecken ("..."). Om du vill söka efter ord som börjar på exempelvis projekt skriver du en asterisk efter ordet (projekt*).

Tillgänglighet

Tillväxtverket strävar efter att bygga webbplatsen i enlighet med riktlinjerna i vägledningen 24-timmarswebben 2.0 (2004).

Ändra textstorlek på sidorna

Om du tycker att texten är för liten (eller för stor) finns det möjlighet att ställa om textstorleken. Du gör det genom att anpassa webbläsaren, i de flesta fall under menyn "Visa".

Om PUL

Alla frågor och svar tillsammans med de personuppgifter som du eventuellt lämnar i våra tjänster registreras och arkiveras hos myndigheten. Arkiveringen görs eftersom materialet utgör viktig kunskap om företagande.