om arbetsintegrerande socialt företagande

Affärssamverkan

De arbetsintegrerande sociala företagen är oftast små, vilket underlättar empowerment och allas delaktighet. Samtidigt skulle det ibland vara bättre för affärsutvecklingen och möjligheten att hitta rätt arbetsuppgifter om företaget var större. Det utvecklas därför olika former av samverkan mellan sociala företag. Det handlar om att bli synligare på marknaden, kunna ta emot större uppdrag, lämna gemensamma anbud, genomföra kompetensutveckling, anställa handledare tillsammans med mera.

Affärssamverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag

Konsortier

Konsortier innebär att en grupp lokala företag som är självständiga juridiska personer samverkar om gemensamma angelägenheter. Det kan gälla intern service som löne- och ekonomihantering, anställningar och kompetensutveckling mm. Externa tjänster kan exempelvis vara gemensamma anbud och marknadsföringsinsatser. För detta betalar varje företag en avgift till det gemensamma paraplyföretaget.

Social franchising

Franchising är en ganska vanlig metod för att sprida ett affärskoncept - affärsidé. Den går ut på att en franchisegivare bygger upp en affärsverksamhet med ett varumärke och erfarenheter som överförs till en eller fler  franchisetagare som betalar en avgift för att använda konceptet. Det kan många gånger göra det lättare att starta företag. Social franchising fungerar på samma sätt med tillägget att konceptet innehåller det som är speciellt för sociala företag som delaktighet, egenmakt, att integrera människor på arbetsmarknaden etc. I social franchising ingår också utbildning och stöd till de nya franchise-tagarna och att bygga ett nätverk för gemensam utveckling och stöd.

Eftersom konceptet redan är prövat och ger ett samarbete med andra företag redan från start är det ett tryggare sätt att driva sociala företag på. Det finns flera modeller/affärsverksamheter runt om i Europa. I Sverige finns t.ex. Le Mat hotell, CASA (hushållsnära tjänster) Macken (språk- och arbetsträning), Villa Vägen Ut (stödboende). Vill du veta mer om social franchising? Social franchising i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätverk

När antalet företag växer, ökar behoven och möjligheterna till att samverka i nätverk. På regional nivå utvecklas olika former av samarbete, bland annat runt kompetensutveckling. Ofta fungerar det regionala Coompanionkontoret som nav i samarbetet. De sociala arbetskooperativens intresseorganisation, Skoopi, har en viktig roll som opinionsbildare. Skoopi driver också olika projekt och fungerar som samarbetspartner i utvecklingsarbeten lokalt och nationellt. Partnerskapet för utveckling av sociala företag, PUST, arbetar för samverkan kring affärsidéer.

Dessa samarbetslösningar är en bra grund för inkubatorverksamhet, det vill säga de kan lätt fånga upp och vara med och utveckla initiativ till nya arbetsintegrerande företag som kan ha en plats på marknaden.

Affärssamverkan med "ideella leverantörer" på Nytta

Webbsidan Nytta.org är en gemensam marknadsplats för sociala företag och ideella organisationer. Här kan offentliga inköpare, företag och privatpersoner hitta tjänster och produkter där överskottet används till att förbättra samhället på olika sätt. Nytta är utvecklad av organisationer Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Vill du läsa mer om Nytta klicka här: Nyttalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster