om arbetsintegrerande socialt företagande

Stöd för de som driver

Den löpande driften av ett företag innebär en hel del kontakter med myndigheter, leverantörer och kunder. Mycket av kontakterna sker genom att dokument fylls i och skickas, allt oftare sker detta på webben. Det handlar om ekonomin, anställda och om rapportering av verksamheten till olika uppdragsgivare.

Arbetsförmedlingen

Många arbetsintegrerande sociala företag har anställda med lönestöd från Arbetsförmedlingen. Som arbetsgivare med anställda med t ex lönebidrag kan man räkna ut ersättningen och ansöka om att få den utbetald på Arbetsförmedlingens webbplats.Om du vill läsa mer om Arbetsförmedlingens service till Arbetsgivare klicka här: Arbetsförmedlingen - Arbetsgivarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rådgivare och utbildning

Flertalet av de regionala Coompanionkontoren erbjuder stöd i form av rådgivning och utbildningar till sociala företag efter att de har startat. Det kan handla om ledarskap, styrelsearbete, bokföring mm. De regionala Coompanionkontoren hittar du här, Coompanion.länk till annan webbplats

Stöd på webben - Verksamt

På Verksamt finns mycket information om vad man behöver göra när man driver företag men där finns också en rad verktyg och mallar som underlättar mycket i kontakten med till exempel Bolagsverket och Skatteverket. På Verksamt kan ni bland annat:

  • Få information om ekonomi och bokföring mm
  • Få information om skatter och avgifter
  • Ha direktkontakt med Skatteverket (kräver inloggning)
  • Få information om att ha anställda
  • Få information om offentlig upphandling
  • Få information om hur man driver ett hållbart företag

En del av tjänsterna kräver inloggning men informationen är tillgänglig för alla: Verksamt - Drivalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsgivarorganisationer

Medlemskap i en arbetsgivarförening innebär att företaget får tillgång till stöd och utbildning i alla de olika frågor som man ställs inför som arbetsgivare som anställningsavtal, lönesättning, anställningsformer, arbetsmiljöfrågor, försäkringar, pensioner och mycket mer. Arbetsgivarorganisationen kan också företräda företaget i förhandlingar med anställda.

Det finns en rad olika arbetsgivarorganisationer ofta med särskild inriktning på företag i vissa branscher, många av dessa är medlemmar i Svenskt Näringsliv. IDEA är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella föreningar och idéburen verksamhet. Många arbetsintegrerande sociala företag är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO som har ett särskilt avtal med SKOOPI som innebär att SKOOPI:s medlemmar erbjuds medlemskap i KFO till rabatterat pris. Undersök vilken arbetsgivarorganisation som passar era behov bäst.  

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivarorganisationerna tillhandahåller information, utbildningar och stöd när det gäller arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. För den/de som i det sociala företaget har arbetsmiljöfrågorna som sitt ansvar kan också Arbetsmiljöverkets webbsida med information om arbetsgivarens lagreglerade ansvar och mycket mer vara ett bra stöd. Här finns också checklistor för arbetsmiljöarbetet i många olika verksamheter. En stor del av informationen finns på lättläst svenska. Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivavtal

KFO är den enda arbetsgivarorganisationen som har kollektivavtal för arbetskooperativ. Avtalet är framtaget med Kommunal utifrån de särskilda förutsättningar som finns i branschen. Avtalet är utformat så att medarbetarna kan ha anställningar utifrån sina förutsättningar. Arbetsgivarföreningen KFOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intresseorganisation

SKOOPI är de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation. Medlemmar i SKOOPI ges möjligheten att delta i  gemensamma träffar, gå utbildningar, få hjälp och stöd i frågor kring arbetsintegrerande sociala företag, med mera. SKOOPI arbetar även med opinionsbildning för att påverka förutsättningarna för att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag. Vill du veta mer om SKOOPI klicka här: SKOOPIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.