om arbetsintegrerande socialt företagande

Fundera

Arbetsintegrerande sociala företag kan startas av personer som själva behöver arbete men ofta är det engagerade personer i intresseorganisationer, lokala utvecklingsgrupper, anhöriga eller anställda i kommunal verksamhet som tar initiativet. Ofta är det behovet av arbete och gruppen som är utgångspunkt för funderingar kring att starta företaget och vilken verksamhet som ska drivas. Men det kan också börja med en affärsidé eller kanske en befintlig verksamhet som utvecklas till ett socialt företag.

En grupp samtalar på Basta arbetskooperativ

Oavsett vem som tar initiativet till start så är det viktigt att komma ihåg att delaktigheten för medarbetarna - de som företaget är till för - i arbetet och i företaget är viktig, till och med avgörande. Att få ta egna beslut om det egna arbetet och att delta i beslut om det gemensamma leder till empowerment och personlig utveckling.  Att ta ansvar och ha inflytande över den egna utvecklingen är en viktig del av rehabilitering och arbetsträning.

För att åstadkomma detta behöver man fundera över och ta ställning till hur företaget ska ägas, hur beslutsprocesser ska se ut och hur det dagliga arbetet ska organiseras. Det finns inte ett självklart svar som fungerar i alla företag utan allt detta behöver utgå från vilka det är som ska arbeta i företaget som anställda eller i någon form av placering, vilken verksamhet man ska driva och ibland också i vilken omgivning företaget ska verka.

Företagsform och dubbla affärsidéer?

Många arbetsintegrerande sociala företag är kooperativ som drivs i form av ekonomiska föreningar. Ett naturligt val för många eftersom formen i sig främjar delaktighet och ansvar. Men det finns också många som valt att organisera sig som ideell förening eller aktiebolag. Företagsformerna återkommer vi till under fliken Starta.

Vilken företagsform man väljer är viktig men ännu viktigare är vad företaget ska göra - vilken eller vilka affärsidéer ska vi ha? och hur ska vi organisera arbetet för att både vara effektiva och skapa en bra arbetsplats för alla medarbetare

Något som är speciellt för arbetsintegrerande sociala företag är att de har minst två affärsidéer:

  • Att leverera tjänster till offentlig sektor inom rehabilitering, arbetsträning, praktik och sysselsättning.
  • Att producera varor och/eller tjänster som säljs till enskilda, företag eller offentlig sektor.

Båda affärsområdena är viktiga för företagets ekonomiska överlevnad och utveckling och kräver att företaget har tillgång till en rad olika kompetenser och kunskaper som t ex handlar om hur Arbetsförmedlingen och kommunerna köper tjänster, om rehabiliteringsprocesser mm utöver rena yrkes- och branschkunskaper inom det eller de affärsområden man har valt.