om arbetsintegrerande socialt företagande

Inspiration - exempel

Eftersom sociala företag initieras och drivs utifrån olika förutsättningar, med olika företagsform och ägande kan det vara bra att titta på olika typer av sociala företag. Men självklart finns det något att lära och inspireras av hos alla.

Här nedan finns exempel på några former av arbetsintegrerande sociala företag men också på olika sätt att samarbeta för att bli starkare tillsammans. Många fler exempel finns i Listan och i Kunskapsbanken som det finns länkar till längre ner på sidan.

Bilden visar en kvinna som arbetar med att renovera ett fönster

Foto Jennie Lidberg

Sociala arbetskooperativ

Många av de sociala företagen är sociala arbetskooperativ. Det betyder att de ägs och drivs i kooperativ form av dem som företaget är till för. Ofta är kravet att man ska finnas i verksamheten under längre tid och att  man vill vara med och ta ansvar.

Beatebergs hunddagis ek. för är ett socialt arbetskooperativ. Vi har bildat en ekonomisk förening och äger företaget gemensamt. Många av oss som jobbar här är med i styrelsen och är med och fattar viktiga beslut. Vi sköter verksamheten gemensamt och arbetar med det vi är intresserade av, nämligen hundar och driva ett företag. Vårt och hundarnas mående får också gå före vinstintresset. Alla gör sitt bästa efter egen förmåga för
att det ska fungera. Läs mer om Beatebergs hunddagislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningen Macken tar vara på resurser som folk inte längre vill ha eller samhället inte riktigt behöver. Vi är ett kooperativ. Genom våra utbildningar och produkter visar vi att man kan kombinera hållbarhet och integration med stil och design. Föreningen Macken är ett socialt företag, ett personalkooperativ. Varje anställd medarbetare erbjuds delägarskap/medlemskap i kooperativet. Läs mer om Mackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningsdrivna sociala företag

Alltfler föreningar och organisationer som sedan tidigare organiserat människor och idéer som handlar om integration i samhället, bättre livsvillkor för utsatta grupper mm har under senare år börjat utveckla sociala företag för att skapa nya möjligheter på arbetsmarknaden. De här företagen kan drivas av den ursprungliga föreningen/organisationen eller knoppas av till en egen juridisk person med den gamla föreningen som ägare, ensam eller tillsammans med andra. Medarbetare och deltagare utövar delaktighet i det dagliga arbetet och/eller genom ägarföreningen.

Hantverksslussen är ett socialt företag som drivs av Uppsala stadsmission. Hantverksslussen i erbjuder arbetsinriktad rehabilitering och arbetsträning i finsnickeri, REMAKE eller Reboot för den som vill komma igång med rutiner och struktur i vardagen och samtidigt utföra meningsfulla uppgifter. Läs mer om Hantverksslussenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrottsservice AB (svb) är ett helägt dotterbolag till Västerbottens idrottsförbund. Genom Idrottsservice vill vi ge våra idrottsföreningar mer tid till idrott! Detta genom en aktiv avlastning av de sysslor som föreningar
upplever som mest betungande. Idrottsservice ska också ta ett socialt ansvar och arbeta aktivt med anpassade anställningar för individer som behöver komma tillbaka från arbetslöshet och/eller har ett rehabiliteringsbehov kopplat till en funktionsnedsättning. Läs mer om Idrottsservice ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociala företag i samverkan

Vägen ut! kooperativen, konsortiet består av 11 sociala företag med en omsättning på ca 40 miljoner kr om året och 100-talet anställda. Nödvändigheten av att samarbeta för att lösa gemensamma behov ledde till att vi 2005 startade konsortiet Vägen ut! kooperativen efter italiensk förebild. Vi har gemensamma lösningar för bland annat marknadsföring, personaladministration, ekonomi och styrning. Vi delar på risker, bygger upp kapital och stöttar med resurser när nya verksamheter ska starta. Konsortiet möjliggör karriärvägar för medarbetare som vill gå vidare till nya arbetsuppgifter i systerföretagen. Läs mer om Vägen Ut! kooperativenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glada Hudik-modellen är en stödstruktur för sociala företag. I dag ingår 7 sociala arbetskooperativ i samarbetet. Strukturen innebär att Coompanion ger behovsanpassat stöd och bidrar till ökad samverkan mellan de sociala företagen i sin strävan att utveckla tjänster (och varor) och platser för personer som står bredvid arbetsmarknaden. De offentliga aktörer som har behov av att de sociala företagen tjänster kan erbjuda platser till personer som står utanför arbetsmarknaden och finansierar platserna tillsammans. Det ger
samordningsvinster för myndigheterna och gör att de sociala företagen ökar sina chanser att lyckas. Läs mer om Glada Hudik-modellenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att hitta och dela affärsidéer    

Ibland är det inte självklart vilken verksamhet/affärsidé ett socialt företag ska utveckla. Kanske finns det en grupp personer med behov av arbete men ingen gemensam yrkesbakgrund att bygga på eller kanske är det just en av de affärsidéer som utvecklats av andra och som nu sprids vidare för att underlätta starten av fler sociala företag.

Social franchising är en metod att sprida affärsidéer som nu används och utvecklas i flera EU-länder. Affärsidéerna sprids och anpassas till respektive land och företag. Läs mer om Social franchisinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler exempel

I Listan över sociala företag här på Sofisam kan ni söka efter sociala företag som till exempel finns i närheten av där ni själva funderar på att starta eller inom den bransch ni är intresserade av.

Sök i Listan över sociala företag här.

Sök i Kunskapsbanken här.

Se filmer om socialt företagande här.