om arbetsintegrerande socialt företagande

Starta

Arbetsintegrerande sociala företag är företag och har samma skyldigheter och ansvar för kunder och medarbetare som alla andra företag. Det finns ingen särskild företagsform eller regelverk som bara gäller för dessa företag. På de här sidorna kan du läsa om det som är speciellt för de arbetsintegrerande sociala företagen.  

Bilden föreställer två män som arbetar i en cykelverkstad

Själva starten är alltså väldigt lik vilken företagsstart som helst när väl affärsidéerna och de som ska starta företaget är på plats.

Det är nu det är dags att välja den företagsform som passar bäst. Men också att:

  • Registrera företaget hos Bolagsverket
  • Ta reda på om tillstånd krävs och ansöka om dem
  • Kontakta Skatteverket och registrera företaget för F-skatt, moms och som arbetsgivare
  • Ordna med försäkringar
  • Bli medlem i en arbetsgivarorganisation

Att starta en ny verksamhet kan innebära behov av kapital till investeringar och till drift under en tid innan intäkterna kommer. Många arbetsintegrerande sociala företag startar med en projektperiod, finansierad av till exempel EU:s Sociala fond, kommunen eller Allmänna Arvsfonden. Projektfinansieringen gör det då möjligt att arbeta med affärsidén, organisation, att bygga kontakter och nätverk, lära mer om företagande mm - innan företaget startar. Men projektmedel kan väldigt sällan användas till investeringar eller till löner i företaget.

Under flikarna till vänster kan du läsa mer om det som är speciellt för att starta sociala företag. Under rubriken Fundera finns en checklista i form av frågor att fundera över på vägen Från idé till start.