om arbetsintegrerande socialt företagande

3. Introduktion: Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag har dubbla affärsidéer, dels att sälja rehabiliteringsplatser till kommuner och landsting, dels att tillhandahålla varor och tjänster till privatpersoner och företag. Det blir viktigt att tänka på utveckla affärsidéerna för att hitta sin plats på marknaden. Filmen beskriver hur några arbetsintegrerande sociala företag har arbetat med affärsutveckling. Filmen är producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige. Publicerad den 4 september 2014.