om arbetsintegrerande socialt företagande

4. Introduktion: Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Filmen handlar om hur man arbetar med ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag och hur man blir en bra ledare i den här typen av företag. Det handlar bland annat om grupprocesser, tillit till medarbetarnas förmåga, trygghet och tålamod. Filmen är producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige. Publicerad den 4 september 2014.