om arbetsintegrerande socialt företagande

Samhällsnytta

Arbetsintegrerande sociala företag minskar samhällets kostnader och har stort värde för enskilda människor. Även affärsidéerna bidrar ofta i sig till hållbarhet. Att mäta social och samhällsekonomisk nytta är viktigt för utveckling av företaget och kan också användas i dess marknadsföring.

Bilden visar unga män som arbetar i ett kök.

Så här skapar sociala företag samhällsnytta

Arbetsintegrerande sociala företag skapar arbete och egen försörjning för människor som har störst svårigheter på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsvariationer, nyanlända eller ungdomar.

C:a en kvarts miljon människor har, någon gång under ett år, har haft försörjningsstöd (socialbidrag). En del av dem har det på grund av brist på arbete eller så är bristen på arbete vara en viktig komponent i deras problematik. Det finns därför behov av fler sociala företag.

De sociala företagens kontakter med kunder, övrigt näringsliv, organisationer och offentlig sektor ökar deltagarnas möjligheter till arbete utanför det sociala företaget.

Kortsiktigt ökar ofta kostnaderna för Arbetsförmedlingen eller kommunen när ett socialt företag startar. Ökade skatteintäkter, minskad vård- och omsorgskonsumtion och minskat behov av försörjningsstöd visar sig dock snart.

Att mäta och vissa samhällsekonomisk nytta

​Det vanliga sättet att visa om ett företag är framgångsrikt är att visa på ekonomiska vinster. Men för sociala företag behöver man också kunna visa att företaget är till nytta för samhället och för de som arbetar i eller på annat sätt deltar i verksamheten. 

Det finns metoder för att mäta och synliggöra social och samhällsekonomisk nytta. En del kan kräva att man tar hjälp utifån. Det finns också enklare metoder som företaget kan använda själva med hjälp av en handbok eller ett studiematerial.

Gemensamt för flera av metoderna är att de kräver att man avsätter tid, att intressenter i och omkring företaget engageras och att man dokumenterar arbetet.

Att avsätta tid och resurser till detta är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten, att få underlag för att utveckla den och kan vara underlag i företagets kommunikation och marknadsföring.

I Kunskapsbanken finns flera publikationer som beskriver olika metoder. Här kan du ladda ner en kortfattad översikt av flera metoder.PDF