om arbetsintegrerande socialt företagande

Pod om sociala företag från ESF-rådet

Sven Bartilsson, Jenny Hjalmarson med programledaren Anna Olin Kardell

Vad är sociala företag, hur står det till med dessa och vad skulle behöva förändras för att de ska bli fler, starkare och ha en bättre position? ESF-rådet är en myndighet som bland annat förvaltar EU-medel. Många sociala företag är startade inom utvecklingsprojekt som blivit möjliga tack vare EU-finansiering. Lyssna på ESF-rådets podcast, En Smart Framtid, om socialt företagande!

Sven Bartilsson från Coompanion har nära 30 års erfarenhet från att stötta sociala företag på Coompanion. Jenny Hjalmarsson, är kvalitetsansvarig och projektchef på Famna. Båda har de såväl praktisk erfarenhet av att stötta sociala entreprenörer som av att arbeta för ett bättre samarbete med till exempel Arbetsförmedlingen för att hitta lösningar för personer som varit länge borta från arbetsmarknaden.

Hur står det till med såväl dessa företag som deras samarbeten? Vad skulle kunna bli en game changer – alltså något som gör att utvecklingen får verklig fart? Programledare är Anna Olin Kardell.

Lyssna på podden här!länk till annan webbplats

Brödtext