om arbetsintegrerande socialt företagande

Se presentationen av Swecos rapport "Starkare tillsammans"

Rapporten "Starkare tillsammans - Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller” presenterades vid ett seminarium på Tillväxtverket i Stockholm förra veckan.

Under de senaste åren har många arbetsintegrerande sociala företag avvecklats samtidigt som andra har startats eller utvecklats och anställt flera medarbetare. Konsultföretaget Sweco har gjort rapporten som kommer att publiceras här inom kort.

Redan idag kan du se presentationen av den de andra inslagen under seminariet.