om arbetsintegrerande socialt företagande

Sociala företag ökar igen

2017 är närmare 1000 personer fler sysselsatta i arbetsintegrerande sociala företag jämfört 2016. Antalet anställda i företagen har också ökat med ca 261 personer. Den nedåtgående trenden för arbetsintegrerande sociala företag verkar ha vänt även om antalet aktiva företag bara ökat lite.

restaurang

Statistiken grundar sig på de företag som är anmälda till Sofisams lista. Då den bygger på att företagen själva registrerar sig ska siffrorna betraktas som ungefärliga. Tillväxtverket räknar ändå med att merparten av Sveriges arbetsintegrerande sociala företag finns med på listan och att förändringarna där kan tjäna som en temperaturmätare.

Tillväxtverket har låtit Steg för steg, ett arbetsintegrerande socialt företag ,kontakta alla företag som finns med på listan och de nya siffror som Sofisam uppdaterats med visar en tydlig ökning av antalet sysselsatta – 1000 personer fler i år jämfört med förra året – och 261 fler anställda.Totalt sysselsätts nu minst 9630 personer i företagen. Antalet aktiva företag är dock bara nio fler 2017 jämfört med 2016.

– I princip kan man säga att antalet företag har knappast ökat medan de företag som finns anställer och sysselsätter fler, säger Eva Carlsson på enheten Entreprenörskap på Tillväxtverket, som låtit uppdatera listan.

Idag finns det 333 aktiva arbetsintegrerande sociala företag, enligt Sofisams förteckning. De senaste åren har varit turbulenta och Eva Carlsson säger att ca 70 företag försvunnit från listan. De har gått i konkurs, likviderats eller avvecklats på andra sätt. Samtidigt har nya företag tillkommit så det totala antalet aktiva företag som finns på listan har bara minskat med ca 20-30 stycken.

– Samarbete med andra sociala företag och andra intressenter liksom att inte hänga upp allt affärsfokus på arbetsintegrering utan vara bra på den andra delen i affärsverksamheten, är framgångsfaktorer. Det är fantastiskt att se att de sociala företagen vi har nu levererar en väsentligt ökad samhällsnytta i form av sysselsättning och egenförsörjning till allt fler.

Med denna glada, och antagligen sista nyhet på Sofisam 2017, vill vi önska alla besökare till Sofisam en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. I början av 2018 planeras en mindre uppfräschning av sidan.