om arbetsintegrerande socialt företagande

Anbudsskola för dig som ska utbilda sociala företag

Anbudsskola för dig som stödjer sociala företag att lämna anbud, genomförs i Stockholm, 28 februari 2018.

Kvinna socialt företagande

Tillväxtverket har tagit fram ett utbildningsmaterial om upphandlingar och konsten att lägga ett bra anbud riktade till arbetsintegrerande sociala företag.

Nu kan du som vill hålla i sådana utbildningar gå en en-dags utbildning för att få bättre kunskap om utbildningsmaterialet.

Utbildare är Eva Ternegren, expert på upphandlingsfrågor från Coompanion Göteborg

Plats: Tillväxtverket i Stockholm och är kostnadsfri.

Tid: 28 februari kl 10-16. Kaffe serveras från kl. 09:30.

På utbildningen finns 20 platser. Deltargare involverade i projekt som har finansiering från Tillväxtverket har företräde. Om intresset är stort planeras för ytterligare en möjlighet i april/maj.