om arbetsintegrerande socialt företagande

Om socialt företagande på Tylösandsdagarna 22 maj

Bild från Tylösand

Trots arbetskraftsbrist finns det långtidsarbetslöshet. Vad är egentligen problemet och vad behövs för stöd? Eftermiddagen ägnas åt arbetsintegrerande sociala företag. Välkommen till konferens i Tylösand den 22 maj!

Långtidsarbetslösheten är en av våra stora samhällsutmaningar. Det är brist på arbetskraft inom många branscher samtidigt som det finns en outnyttjad kompetens hos människor som inte kommer in på arbetsmarknaden.
Region Kronoberg och Tillväxtverket arrangerar konferensen där du får inspiration och kunskap om olika lösningar för att ta tillvara på kompetensen hos arbetslösa.
Du får en bakgrund om läget på arbetsmarknaden idag och exempel från olika delar av landet och information om regeringens satsningar på området.
Eftermiddagen ägnas åt arbetsintegrerande sociala företag där människor som
kommer från arbetslöshet driver företag som syftar till att integrera flera på arbetsmarknaden. Fokus är på hur offentlig sektor kan samverka med företagen för att ge stöd till långtidsarbetslösa och hur de sociala företagen blir hållbara genom att göra affärer med andra företag som tar ett socialt ansvar.

Läs mer om och anmäl till konferensen här!länk till annan webbplats