om arbetsintegrerande socialt företagande

Utveckla sociala företag regionalt – ny utlysning från Tillväxtverket

Två kvinnor i samspråk på företag

En större marknad och att de stödjande aktörerna har mer kunskap om socialt företagande är viktigt för utvecklingen av socialt entreprenörskap. Nu finns möjlighet för nio regioner att söka förstudiemedel. Övriga regioner, som redan har handlingsplaner, kan efter komplettering av dessa, söka för genomförande.

Sociala entreprenörer och företag är viktiga för att lösa nutida och framtida samhällsutmaningar. Det finns dock behov av att stärka offentliga aktörer och företagsfrämjares kunskaper om sektorn. Om sociala företag ska utvecklas behöver dessutom marknaden för deras tjänster växa.

Tillväxtverket utlyser medel i två steg

Utlysning 1: Förstudie som ska resultera i en handlingsplan för att stärka socialt entreprenörskap och socialt företagande – sista ansökningsdag första juni 2018

De regionalt utvecklingsansvariga aktörer som kan ansöka i denna utlysning är Blekinge, Halland, Gotland Stockholm, Södermanland, Uppland, Värmland, Västmanland och Västernorrland.

Utlysning 2: Genomförande av handlingsplanen – sista ansökningsdag 30 november 2018

De regioner som idag har projektfinansiering riktade till arbetsintegrerande sociala företag kommer erbjudas att uppdatera handlingsplanerna i sina projekt för att kunna söka medel i Utlysning 2.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets webbplats!länk till annan webbplats