om arbetsintegrerande socialt företagande

Leveranssäkerhet och kvalitet – viktig trygghet för kunder och anställda

Utdelning av årets kooperativ Dalarna 2018

Koopus konkurrerar med kvalitet men har ändå skapat en fredad plats på en tuff arbetsmarknad. Detta har de gjort så bra att de utsetts till Årets Dalakooperativ 2018.

Det startade 2014 med sju praktikanter i ett garage. Idag driver 20 anställda en fabrik. Tillsammans med arbetsträningen sysselsätter de nära 50 personer dagligen. Legotillverkning av hörselskydd och skyddshjälmar är huvuddelen av verksamheten.

Åke Hedblom var en av grundarna och idag VD för kooperativet. Hans egna erfarenheter – både från ett långt arbetsliv liksom erfarenheterna från utbrändhet – har blivit viktiga byggstenar i Koopus framgång.

– Efter många år i industrin vet jag att leveranssäkerhet och kvalitet är en förutsättning för att göra affärer. Det gäller även i ett socialt företag.

Han vet också hur ett ohållbart arbetsliv kan kosta på.

– Jag jobbade väldigt mycket. Det bara tog stopp en dag för mig. Två år var jag sjukskriven. Sen hamnade jag i Arbetsförmedlingens kvarnar. Kompetens förstod jag att jag hade – men jag såg inte hur insatserna som stod till buds skulle kunna hjälpa mig att komma ur arbetslöshet.

Det blev Coompanion Dalarna och Kompetensbyrån (en inkubator och kunskapsplattform som ägs av Dalarnas arbetsintegrerande företag gemensamt) som öppnade dörrarna till socialt företagande. Coompanion stöttar i företagandet och Kompetensbyrån med deltagarna.

Egenerfarenhet – viktig kompetens

Egen erfarenhet av utanförskap är en viktigt som ledare i ett socialt företag, menar Åke Hedblom

– Jag tror att det är en förutsättning för att bli en bra ledare här. Man får en förståelse för människor. Alla som arbetar på Koopus har erfarenhet från att ha varit länge ifrån arbetsmarknaden – men orsakerna varierar, säger Åke Hedblom.

Olikheterna är viktiga också för verksamheten.

– Om en problematik tillåts dominera är det risk att den får för stort fokus och det är ju vad vi kan göra och inte våra arbetshinder som är fokus på jobbet. Vi blir också starkare genom våra olikheter. Det som någon är svag på är någon annans styrka.

Att driva verksamheten som ett kooperativ, i form av en ekonomisk förening, stämmer väldigt bra med de värderingar som företaget har.

Ekonomisk förening stämmer med värderingarna

– Efter ett års anställning kan medarbetarna ansöka om medlemsskap. Vi blir därför fler ägare hela tiden och vi bryr oss om varandra. Det gjorde oss, som startade, väldigt stolta när en av våra medarbetare formulerade detta som att vi har en särskild Koopusanda.

– Utmärkelsen Årets Dalakooperativ betyder mycket för att stärka den känslan ytterligare.

Koopus största kund är Wikmanshyttan Safety.

– Glöm inte att skriva att de varit och är oerhört betydelsefulla för oss, uppmanar Åke Hedblom. De har trott på oss från allra första början och utan detta förtroende hade vi inte varit där vi är idag.

Coompanion Dalarna delar ut priset Årets kooperativ i Dalarna och priset innebär också att kooperativet i höst kommer att nomineras till Årets kooperativ i Sverige.

Text