om arbetsintegrerande socialt företagande

Region Dalarna satsar på sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) gör nytta både för dem som får jobb och för invånarna – inte minst på landsbygden. Därför vill Region Dalarna sprida kunskap om sociala företag, att handla med sociala hänsyn och stötta utveckling av social företag.

På Region Dalarna finns en tro på att Dalarnas sociala företag kan bidra till att möta de sociala utmaningar som länet står inför de kommande året. I projektet Utveckling av ASF i Dalarnalänk till annan webbplats vill man därfär sprida kunskap om vad sociala företag är, utveckla stödstruktuerer och bidra till företagensa affärsmässighet. Projektet vill också uppmuntra och inspirera till att handla med sociala hänsyn.

Film om tre sociala företag i Dalarna

Kooperativet Arbetslivscentrum, Siljansnäsresursen och Koopus är tre av Dalarnas sociala företag som skildras i filmen ASF Din affärspartner i Dalarnalänk till annan webbplats som tagits fram i projektet för att presentera socialt företagande och vilken nytta de gör – för alla invånare.

Seminarieerbjudande till alla verksamheter

Projektet Utveckling av ASF i Dalarna erbjuder alla offentliga aktörer och privata företag möjlighet till ett seminarium på temat ”Hur kan de sociala företagen bidra till att fler kommer i arbete i Dalarna?”

Arena ASF i Dalarna – konferens 13 september

Det blir mässa, föredrag och diskussioner om kompetensförsörjning och arbetsmarknad på Galaxen i Borlänge när konferensen Arena ASF i Dalarna går av stapeln den 13 september.
Anmäl dig till konferensen.länk till annan webbplats

Samarbetspartners i Utveckling av ASF Dalarna

Kompetensbyrån Ek för, Coompanion Dalarna och AB Samarkand2015

Mer information om Utveckling av ASF i Dalarna på Region Dalarnas sida!länk till annan webbplats