om arbetsintegrerande socialt företagande

Film, magasin och konferens – leverans från Region Kronoberg

Sprida kunskap och skapa erkännande av sociala företag, liksom att bidra till samarbete mellan de sociala företagen. Detta är delarna i Region Kronobergs satsning på socialt företagande. Magasinet, som det regionala projektet producerat, fungerar som inspiration även utanför regiongränserna.

Bild på magasin från Region Kronoberg

Vad är arbetsintegrerande sociala företag? Vad finns det för sociala företag i Kronoberg och vilka arbetar i och driver dessa företag? Vad säger den regionala utvecklingdirektören om dessa företag? Kronobergs broschyr bubblar av inspiration och förtjänar en spriding även utanför regiongränserna. Hämta hem magasinet här!PDF

Projekt är en del i regeringsuppdraget som Tillväxtverket ansvarar för som syftar till att öka sysselsättningen i sociala företag för den som har svårigheter på arbetsmarknaden. Region Kronoberg är ett av ett dussintal projekt regioner driver i landet.

Förutom magasinet finns även en film om drivkrafterna bakom arbetsintegerande sociala företag. Inom projektet genomfördes också en konferens i maj 2018.