om arbetsintegrerande socialt företagande

15 sociala företag får gratisbiljett till Social Innovation Summit

Tillväxtverket delar ut 15 biljetter till sociala företag och bekostar resa till Social Innovation Summit i Malmö 13-14 november. Tillväxtverket bjuder in dessa till dialog under summiten.

social innovation summit 2018 toppbild

Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer,
politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifieras framtidsfrågor, arbete sker på tvärs över sektorer och ny kunskap om social innovation utvecklas gemensamt.
15 sociala företag erbjuds möjligheten att få resa och inträde betalt (värde 1 300-2 500 kr) (logi betalas av de sociala företagen).

Dialog med Tillväxterket under summiten

Tillväxtverket önskar en dialog med deltagande företag under summiten och för att den ska bli så givande som möjligt kommer ett urval att ske utifrån intresseanmälningarna. Dialogen kommer att handla om företagens utmaningar och möjligheter och syftet är att få inspel till det fortsatta arbetet med att främja socialt entreprenörskap och socialt företagande i Sverige.

Så här anmäler ni ert intresse

Svara kort på följande frågor i ett mail till Rebecka Hinn Tillväxtverket, senast 27 september:
1. Vad arbetar ert företag med?
2. Varför har ni valt att driva socialt företag?
3. Vad behöver ni för att ert företag ska utvecklas?

Rebecka Hinn Tillväxtverket

Mer information

Rebecka Hinn
rebecka.hinn@tillvaxtverket.se
0722 – 32 71 24

Läs mer om Social Innovation Summit här!länk till annan webbplats