om arbetsintegrerande socialt företagande

Kvinna och högutbildad – vanligt i arbetsintegrerande sociala företag

Eva Carlsson, handläggere Tillväxtverket

Antalet arbetsintegrerande sociala företag och antalet personer som arbetar i sociala företag ökade mellan 2009-2016. Statistiken visar också att utbildningsnivån är hög i dessa företag och att 20 procent fler kvinnor än män arbetar i dem.

Statistiska Centralbyrån, SCBlänk till annan webbplats, har sammanställt uppgifter om arbetsintegrerande sociala företag som har registrerat sig på webbplatsen sofisam.selänk till annan webbplats. Siffrorna visar att antalet företag har ökat från 174 år 2009 till 350 företag 2016. Antalet personer som arbetar i dessa företag har under sama tid dubblerats från cirka 3000 till 6000.

Fler kvinnor än män och en ökande andel med utländsk bakgrund

Statistiken visar också att nästan 20 procent fler kvinnor än män arbetar i arbetsintegrerande sociala företag. Män och kvinnor med utländsk bakgrund är de grupper som har ökat mest i de här företagen.

Högre utbildning vanligt i sociala företag

Nästan hälften, 48 procent, av de personer som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag har gymnasial utbildning och närmare var tredje person eftergymnasial utbildning.

– Den gängse uppfattningen är att de som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag är lågutbildade. Men statistiken visar att det inte stämmer. De här företagen fungerar som en språngbräda till arbete för människor som av olika orsaker blivit arbetslösa, säger Antonio Tolj, handläggare på Tillväxtverketlänk till annan webbplats.

Eva Carlsson