om arbetsintegrerande socialt företagande

VD för Volvo Cars – stolt över att ha ett socialt företag i verksamheten

Vägen ut! Clean Car Service heter det sociala företaget som rengör Volvobilar och skapar jobb för invånarna i Biskopsgården. Verksamheten är ett resultat av ett samarbete mellan Volvo Cars, Volvo Bil, SDF Västra Hisingen och så Vägen ut! förstås.

I en film som tagits fram inom samarbetet intervjuas företrädare för alla parter och vi får även ta del av berättelser från några av de första åtta handplockade bilvårdarna, som under försöket alltså startar ett socialt företag tillsammans. Stolthet verkar vara en känsla, som såväl Volvo Cars VD, som de nya bilvårdarna har gemensamt.

– Att Volvo har tagit detta initiativ det gör mig väldigt stolt, säger Håkan Samuelsson, VD på Volvo Cars. Ju fler människor som kommer i riktiga jobb, kommer in i en arbetsgemenskap dess bättre inkludering och integration. Alla Sveriges arbetsgivare har en viktig del i det arbetet. Vi i inom näringslivet kan inte sitta vid sidan om och tro att arbetsförmedlingen eller staten ska lösa det här, säger Håkan Samuelsson i filmen.

Även Sergio Garay, stadsdelsdirektör för Västra Hisingen är glad över samarbetet:

– Det är fascinerande hur snabbt och enkelt det går att samarbeta när målet är så tydligt för alla medverkande. Affärsnytta kombinerat med social hållbarhet är något som vi alla vinner på, menar Sergio Garay.