om arbetsintegrerande socialt företagande

Viktigt att lyfta socialt företagande, menar regionråd i Gävleborg

Regonrådet Alf Norberg (v) vill gärna stödja utveckling av sociala företag och menar att det därför är viktigt att lyfta dessa vid en konferens, som vid slutkonferensen av projektet Hållbara Arbetsintegrerande sociala företag i Gävleborg.

Powerpoint vid konferensen med text Arbetsintegrerande sociala företag skapar jobb

Ca 60 personer – en blandning av sociala företagare, offentliga beslutsfattare och andra intressade – deltog på konferensen som genomfördes samverkan med Gävle kommun på Gasklockan i Gävle i mitten av oktober.

Vägen ut! Kooperativen berättade om hur de arbetar med socioekonomiska bokslut och projektet Hållbara ASF i Gävleborg redovisade sina resultat från två års projektarbete.

Känslan vid slutet av dagen var att sociala företag kommit högre upp på agendan. Ett tecken på detta var intesset från media. P4 Gävleborg var på plats och intervjuade projektledare Lina Andersson och Niclas Cronsell, avdelningschef arbetsmarknad och kompetens i direktsändning

Sociala företag är en resurs för jobb, välfärd och demokrati, samtidigt som de bidrar till att minska utanförskap. Många kommuner och regioner väljer att stödja utvecklingen av socialt företagande – även vi i Gävleborg. Därför är det viktigt att vi arrangerar en konferens för att lyfta den här formen av företagande ännu mer, sa Alf Norberg (V), regionråd.