om arbetsintegrerande socialt företagande

Sociala företag och regional tillväxt – slutkonferens 21/2

Kvinna i förkläde på restaurang

Fler som ska ha möjlighet att bli företagare och innovativa samhällslösningar – nu är det dags att visa upp vad som hänt sedan 2016 – såväl regionalt som nationellt vad gäller arbetsintegrerande sociala företag och jämställd tillväxt i regionerna.

Den 21 februari genomförs alltså en slutkonferens om arbetsintegrerande sociala företag och jämställd tillväxt i regionerna. Om du inte har möjlighet att delta i Stockholm webbsänds konferensen och du kan också delta på något av Tillväxtverkets nio kontor (Arjeplog, Gävle, Göteborg, Malmö, Örebro, Östersund, Luleå och Jönköping) tillsammans med andra.

Regionala exempel på metoder och arbetssätt kommer att presenteras under ledning av journalisten Per Grankvist. Under eftermiddagen anordnas seminarier som du som är på plats i Stockholm kan delta i.

Syftet med de regionala satsningarna som pågått sedan 2016 har alltså varit att verka för att möjligheterna att driva och utveckla företag öppnas upp för bredare grupper. Det har också handlat om att innovativa lösningar skapas för företag som vill göra samhällsnytta.

Tid: Torsdagen den 21 februari kl 9-16

Plats: World Trade Center, Lokal New York Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm

Mer information: Eva Carlsson eller Rosi Hoffer

Här kan du följa konferensen live kl 9-12länk till annan webbplats

Anmäl dig här!länk till annan webbplats

Preliminärt program förmiddagen

  • 9.00 - 9.30 Fika
  • 9.30 Välkommen med Per Grankvist
  • 9.50 Oväntat besök I
  • 10.00 Panelsamtal om programmens resultat
  • 12.30 Oväntat besök II
  • 12.45 Lunch

Seminarieprogram eftermiddagen i Stockholm

Lyckosamma erfarenheter från 3 års utvecklingsarbete med arbetsintegrerande sociala företag

Satsningen på arbetsintegrerande sociala företag har gett ett ökat engagemang i flera regioner där man ser ASF som en resurs för en hållbar tillväxt. Varför är det ändå så tufft för många av företagen att få en hållbar ekonomi? Hur har insatserna i regeringsuppdraget påverkat det? Sweco har utvärderat och vi får vet mer om några exempel och reflekterar tillsammans över framgångar och hinder.

Win-win när sociala företag gör affärer med andra företag

Sociala företag bidrar till kompetensförsörjning, arbetstillfällen på orten och mycket annat. Det är därför många företag har så mycket att vinna på att göra affärer med dem. Sweco berättar om resultat från en kartläggning och vi får en inblick i varför bland annat fastighetsbranschen tycker det är viktigt med nyttiga affärer.

Att välja jämställdhet 2.0

Missa inte chansen att få höra vetenskapliga samband mellan jämställdhet och hållbar tillväxt i en helt ny uppdaterad version från 2018. Är de tidigare fyra hävstängerna för hållbar tillväxt; attraktivitet, innovationsförmånga, humant- och socialt kapital fortfarande aktuella eller har forskningen idag funnit nya vägar som visar hur jämställdhet förmerar tillväxten i Sverige? Det handlar dock fortfarande inte om jämställdhet leder till hållbar tillväxt – utan på vilka sätt den gör det! Kontigo tillsammans med Rosi Hoffer och Emma Flod.