om arbetsintegrerande socialt företagande

Release av ny skrift om utrikes födda i sociala företag, 7 februari

Kunskapsutbyte mingel och livemusik när Tillväxtverket släpper ny skrift med lärdomar från sex sociala företag som arbetat för att nyanlända och utrikes födda ska få jobb och starta företag.

två kvinnor på jobb

Moderator Johanna Giorgi leder oss genom en eftermiddag med samtal och utbyte av kunskap och erfarenheter. På plats finns tre av sex projekt som arbetat med jobbskapande insatser för nyanlända och utrikesfödd. Konsultföretaget Sweco, som utvärderat insatsen, medverkar också. Därefter blir det förfriskningar och mingel till livemusik

Tid: Torsdag den 7 februari kl. 14.30 – 16.00

Plats: Grillska Huset, Stortorget 3, Gamla stan, Stockholm

Anmäl dig här senast 5 februarilänk till annan webbplats

Medverkande projekt

  • Papilo domus i Göteborg – Mashallahgruppen
    Arbetade med att ta fram metoder och modeller för att stödja nyanlända kvinnor och män med kort utbildning att komma i arbete. Antingen i ett arbetsintegrerande socialt företag eller hos andra arbetsgivare.
  • Yallaprojektet i Stockholm –Coompanion Stockholm
    Startade ett arbetsintegrerande socialt företag i Rinkeby och bidrog till startprocessen av ytterligare ett i Vårby efter konceptet Yalla-trappan.
  • Matverket i Stockholm – Stockholm Stadsmission
    Utbildade och validerade kunskaper för att deltagarna lättare skulle få arbete inom restaurangbranschen.