om arbetsintegrerande socialt företagande

Alla vinner när sociala företag gör affärer med övriga näringslivet

Tillverkningsföretaget får roligare jobb för sina anställda, ny möjlighet till rekrytering, närhet till leverantören och stoltare medarbetare. Att ha affärer med sociala arbetsintegrerande företag ger många vinster som inte syns i bokföringen men som företagen inte vill vara utan när de väl börjat, visar ny rapport från Tillväxtverket.

marknadsstånd med mathantverk från Ängås gård

Tidigare rapporter från Tillväxtverket har visat vikten av att arbetsintegrerande sociala företag inte gör sig helt beroende av tjänster kring arbetsrehabillitering och liknande utan också bygger på affärsidéer gentemot andra marknader.

Nu publicerar Tillväxtverket en studie som belyser just erfarenheter om hur sociala företag samverkar och gör affärer med andra företag.

Sociala företag är en naturlig del av näringslivet

Exemplen genomsyras av en stor framtidstro och visar att när företag väl börjat göra affärer med sociala företag ser man så stora vinster att man inte vill sluta. Det handlar om effektivitetsvinster – man har ofta en närhet till det sociala företaget – men också om värden som stolthet hos de egna medarbetarna och en ökad förståelse för andra människor.

Många företag anger också att de vill arbeta med social hållbarhet och ta socialt ansvar och ser samarbete med ett ASF som ett bra sätt att göra det.

Kommunikation är A och O

Kommunikation är en nyckelfaktor och företagen som handlar med sociala företag vittnar om att de ofta lägger mycket mer tid på kommunikation när de handlar av ett socialt företag jämfört med "konventionella".

Några av råden till sociala företag som vill öka sina affärer med andra företag är att ha en tydlig affärsidé som motsvarar kundens behov och efterfrågan, vara noga med kvaliten på varor och tjänster, skaffa sig kunskap om branschen, kommunicera mycket och arbeta med marknadsföring.

Ladda ned studien och en sammanfattning

Mer inspiration om affärer mellan sociala företag och övrigt näringsliv

Vinnarna nyttigaste affären 2019

I november hölls ett seminarium där flera av exemplen presenterades. Priset ska inspirera till mer affärer som gör skillnad. Då delades även priset Nyttigaste affären ut. 2018 gick detta pris till Clean Cars Service, ett samarbete mellan bland andra Volvo Cars, Göteborgs Stad och Vägen ut! kooperativen. Mer information och filmer från seminariet om affärer med sociala företag hittar du här!