om arbetsintegrerande socialt företagande

Ny statistik – inte fler sociala företag men löneutbetalningar ökar

Ny statistik från Tillväxtverket visar att trots att antalet arbetsintegrerande sociala inte ökat och inte heller antalet anställda har den totala omsättningen och lönesumman stigit. Statistiken visar också att en stor andel av de som arbetar i dessa företag är utlandsfödda och andelen kvinnor är större än andelen män.

Människors ben i kollektivtrafik

38 miljoner kronor mer betalades ut i löner 2017 jämfört med föregående år i sociala företag. Detta trots att inte fler personer var anställda i dessa jämfört med 2016. Den totala lönesumman var 918 miljoner kronor.

Omsättningen, alltså hur mycket affärer som de sociala företagen har gjort under året, har också ökat med 69 miljoner. Den totala omsättningen för 2017 för alla sociala företag var 886 miljoner.

Eva Carlsson, handläggare på Tillväxtverket tror att de befintliga sociala företagen blivit bättre på att sälja varor och tjänster som inte bara handlar om arbetsträning och rehabilitering.

– Vi vet sen tidigare att sociala företag som inte är helt beroende av att arbetsmarknads- och rehabiliteringstjänster, utan har andra kunder, är stabilare ekonomiskt. Jag ser allt fler sociala företag som till exempel etablerat fina samarbeten med tillverkningsindustri på orten där de verkar. Sådana samarbeten leder till mer affärer.

Utlandsfödda och högutbildade anställda

Jämfört med andra företag har sociala företag en stor andel anställda med utländsk bakgrund. Nästan en tredjedel är födda utomlands eller har föräldrar som båda är födda utomlands. Det är också något fler kvinnor än män som arbetar i sociala företag.

31 % av de som arbetar i sociala företag har en eftergymnasial utbildning. Den höga utbildningsnivån och gäller framförallt kvinnorna.

Mer information på Tillväxtverkets hemsida