om arbetsintegrerande socialt företagande

Hon vill ge sociala företag en starkare röst

SKOOPIs verksamhetsledare Viktoria med medafon

Den nya verksamhetsledaren på SKOOPI, Viktoria Carlsén vill att arbetsintegrerande sociala företag ska få en större plats. Certifiering, fler medlemmar och gemensam utvecklingsdag står högst på agendan.

Sedan november förra året heter verksamhetsledaren, tillika kanslichefen på SKOOPI, Viktoria Carlsén. Att jobba med utveckling i en medlemsorganisation är inget nytt för henne som närmast kommer från IOGT-NTO:s Juniorförbund.

– SKOOPI, med sina 18 år är en ganska ung organisation, säger Viktoria Carlsén och jämför med sin förra arbetsgivare vars svenska rötter sträcker sig till slutet av 1800-talet.

Just medlemmar ligger Viktoria Carlsén varmt om hjärtat.

– Vi behöver bli en ännu starkare röst och det blir vi genom att bli fler medlemmar. Arbetsintegrerande sociala företag borde vara en mer självklar del av arbetsmarknadspolitiken.

Önskar bättre villkor för sociala företag

Hon tycker att arbetsintegrerande sociala företag inte har den plats de förtjänar utifrån de möjligheter till sysselsättning och anställningsmöjligheter för långtididsarbetslöa och människor med funktionsnedsättning.

– Samhall ses på många håll som helt självklar medan våra företag kommer i andra hand, konstaterar Viktoria Carlsén.

Certifiering för synlighet och kvalitet

Viktoria Carlsén hoppas att den certifiering som SKOOPI tagit fram tillsammans med bland andra Tillväxtverket ska bli en konkurrensfördel som också kommer kunna användas för att marknadsföra vad dessa sociala företag är.

Företag som gått igenom en sådan certifiering har säkrat sig på nio områden. En del av dessa är krav skulle kunna gälla för många olika företag. De handlar om sådant som rör kvaliteten på tjänster och produkter, ekonomiska och finansiella krav eller krav på arbetsmiljö – men några är specifika för arbetsintegrerande sociala företag.

Ett certifierat företag måste till exempel kunna visa hur deltagaren är delaktig i verksamheten och att företaget är fristående och oberoende från offentlig sektor.

Det kostar drygt 3000 kr för ett företag att bli certifierad. Viktoria Carlsén motiverar kostnaden så här:

– Genom en avgift säkerställer vi att certifieringen inte bara är ett projekt som avslutas när projektpengarna är slut utan kan fortsätta och utvecklas. Men vi har arbetat mycket för att hålla nere kostnaderna. Bland annat sker alla träffar digitalt. Detta innebär också att fler kan göras delaktiga i företagen när anställda kan samlas framför en dator istället för att behöva stänga ned verksamheten och resa till en utbildning.

Första maj är sista anmälningsdagen för den första omgången av företag som ska certifieras. Målet är att det finns 35 certifierade företag till nästa sommar.

Utvecklingsdag 26 april om globala mål och svenska på jobbet

I slutet av april har SKOOPI sin stämma. Nytt för i år är att den kommer med en utvecklingsdag med tileln: ”Hur skapa arbete för människor med funktionsnedsättning med arbetsintegrerande sociala företag som metod?”

– Vi kommer att ha seminarier om såväl svenska på jobbet, de globala målen, om samarbete med övrigt näringsliv och förstås även certifieringen. Såväl Arbetsförmedlingen som Tillväxtverket kommer att medverka, berättar Viktoria Carlsén.

Vill du veta mer om certifieringen kan du läsa på SKOOPIs hemsidalänk till annan webbplats  eller se en informationsfilm om certifieringen.länk till annan webbplats

På SKOOPIs webb finns även mer information om utvecklingsdagen den 26 april.