om arbetsintegrerande socialt företagande

Utveckla företaget med en utvecklingscheck

Det blev ett bra resultat av förra gången Tillväxtverket erbjöd sociala företag att söka utvecklingscheckar. Den 15 maj öppnar en ny utlysning. Sociala företag kan söka för utveckling av affärsmodell, effektmätning eller att för utveckla affärer med en offentlig aktör.

bild från café

Checken kan användas för att finansiera extern kompetens eller projektanställa någon som hjälper företaget att bli mer affärsmässigt och hållbart ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till sociala företag som passar in i den beskrivning av sociala företag som anges i Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Företaget ska ha bedrivit näringsverksamhet i minst ett år, ha minst en anställd och en omsättning på minst 400 000 kronor.

För vad kan man söka?

Syftet med affärsutvecklingscheckar är att stärka företagens konkurrenskraft och hållbarhet - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. De insatser som går att söka för är de områden som prioriteras i regeringens strategi för sociala företag.

Checken kan användas till att:

  • Utveckla och förtydliga en affärsidé och affärsmodell
    Ta fram en strategi för er affärsidé, testa nya eller spetsa befintliga affärsidéer och upparbeta nya kundrelationer. Utveckla företagets organisation eller digitala arbetssätt.
  • Effektmätning
    Det finns en rad metoder för effektmätning. Använd, testa och anpassa en modell för effektmätning som passar ert företag. Eller samarbeta med en offentlig aktör där ni tillsammans utvecklar effektmätning för en specifik insats.
  • Utveckla en affär med en offentlig aktör
    Utveckla en kundrelation tillsammans med en offentlig aktör som ska leda fram till en långsiktig affär. Eller sök medel för att stärka er kompetens om upphandling och anbud.

Högsta belopp att söka är 150 000 kronor.

Mer information om Tillväxtverkets insatser för socialt företagande och samhällsentreprenörskaplänk till annan webbplats

Bakgrund

För att uppnå målen i regeringens strategi för sociala företag har Vinnova och Tillväxtverket fått i uppdrag att genomföra insatser för att utveckla sociala innovationer och företag. Sociala företag har ofta sin starkaste drivkraft i att hitta lösningar på samhällsutmaningar och är en viktig aktör för att uppnå målen i Agenda 2030.

Kontakt

Eva Carlsson, Tillväxtverket

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 9223