om arbetsintegrerande socialt företagande

Första företagen klara med certifiering

Det har varit utmanande och tagit tid men nu är de första företagen som genomgått SKOOPI:s certifiering och kvalitetsäkring enligt SIS-standard klara.

Tre bilder: 1 fyra personer med diplom 2 grupp hundar 3 15-tal personer framför plåtvägg med företagsskydd

Kalmar Hunddagis, KOOPUS i Hedemora och En trappa upp i Falkenberg är tre av de första som genomgått SKOOPI:s certifiering och kvalitetssäkring enligt SIS-standard för branchorganisationen.

Att ta fram och arbeta i enligt med en SIS-standad innebär att SKOOPI tillsammans med Svenska Institutet för Standarderlänk till annan webbplats skapat en enhetlig och transparent struktur för vad som är viktiga aspekter av att hållbart socialt företag.

– Det har varit en lång process med fokus på samarbetet i företagen så att arbetsträningen blir på ett bra sätt genom hela certifieringen, säger Mats Mårtensson från Koopus och fortsätter:

– Det är mycket viktigt att vi arbetar på ett hållbart sätt för att både göra bra affärer och för att våra medarbetare ska kunna arbeta 100% av sin förmåga.

– Det var utmanande att kombinera certifieringen med all vanlig verksamhet – men också roligt och och utvecklande, säger Maria Nilsson på En trappa upp.

Att tjänsten håller kvalitet är också en viktig förutsättning för hållbarhet:

– Hos oss ska även hundarna trivas, säger Anneli Schnell på Kalmar Hunddagis.

SKOOPI har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för att certifiera c:a 35 arbetsintegrerande sociala företag. Verksamhetsledare Viktoria Carlsén berättar:

– Nu har dessa företag en kvalitetssäkrad struktur för sina medarbetare och för försäljning av varor och tjänster. I certifieringen, som alltså genomförs med ett SIS-dokument i botten, framgår tydliga krav på bland annat socialt ansvarstagande, medarbetarnas delaktighet i företaget och en plan för arbetsmiljöarbetet.

– Efter sommaren är vi redo att ta emot nästa grupp av sociala företag som startar sin certifieringsprocess, säger Victoria Carlsén.

Läs mer om certifieringen på SKOOPI:s webb!länk till annan webbplats