om arbetsintegrerande socialt företagande

Ketchupeffekt för socialt företagande, säger statssekreteraren

– Inget annat område ger så många mail och synpunkter som socialt företagande, sa Stina Billinger, näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare, vid seminariet "Halvtid för regeringens strategi för social innovation och socialt företagande" i Almedalen under tisdagen.

En man, tre kvinnor i panel

Joakim Appelquist, Gunilla Nordlöf och Stina Billinger i panelen vid seminariet om halvtid för regeringens strategi för social innovation

Socialt företagande dyker upp i många seminarier i Almedalen. I ett av dem diskuterades vad som görs inom regeringens strategi för social innovation och socialt företagande som kom förra året.

Kvinna med mikrofon vid presentation

Stina Billinger, näringsministerns statssekreterare

Stina Billinger, näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare, var entusiastisk och pratade om en ketchupeffekt som hon sett den senaste tiden:

– Det finns inget annat område som jag får så många mail och synpunkter om, sa hon.

– Strategin har lyckats att samla krafter och visa på en sammanhållen politik med en gemensam vilja att utveckla området.

Hon berättade även att hon ser ett intresse från finansieringssidan som inte funnits tidigare.

– Det finns en vilja att investera i socialt företagande men finansiärer vill beräkna riskerna och då behöver man kunna mäta effekterna av samhällsnyttan. Därför är det bra att många aktörer nu jobbar med att utveckla metoder för effektmätning, sa Stina Billinger.

Kvinna med mikrofon framför presentation

Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets generaldirektör

Tillväxtverkets generaldirektör:
– Socialt företagande bidrar till att skapa ett hållbart näringsliv

De två myndigheter som genomför insatser inom strategin, Vinnova och Tillväxtverket fanns på plats med sina generaldirektörer. Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket menade att socialt företagande sammanfaller med att hela näringslivet vill jobba mer hållbart och med Agenda 2030.

– De sociala företagen behöver stärka sin affärsmässighet för att överleva. För detta kan de söka affärsutvecklingscheckar hos Tillväxtverket för att få hjälp. Tillväxtverket jobbar också för att utveckla bättre rådgivning och att offentlig sektor ska bli bättre på att göra affärer med sociala företag.

Gunilla Nordlöf berättade att när det gäller finansiering undersöker Tillväxtverket om det är möjligt att inrätta en målgruppsanpassad fond med medel från någon av EU:s strukturfonder.

Fler och bättre ansökningar om social innovation, säger Vinnovas tillförordnade generaldirektör

Vinnova var representerat av Joakim Appelquist, tillförordnad generaldirektör. Han ser att de senaste åren har ansökningar om social innovation blivit många fler men också mer mogna och genomtänkta.

– Det är större aktörer, relevanta partnerskap och tydligare planering i ansökningarna, vilket också gör att det kan finnas större möjligheter att skala upp idéerna, berättade Joakim Appelquist.

Tillsammans finansierar Tillväxtverket och Vinnova "Nätverket för effektmätning" som har ett hundratal medlemmar.

– Det är är mycket intressant och bör ge en bra utveckling, menade Joakim Appelquist.

Avslutningsvis konstaterades att allt eftersom området utvecklas väcks nya frågor om socialt företagande. Stina Billinger uppmanande:

– Att nya frågor kommer tyder på att vi bryter ny mark. Dessa behöver lyftas till politiken så att vi kan fortsätta att utveckla socialt företagande!

Ladda ned presentationen från seminariet "Halvtid i regeringens strategi för social innovation och socialt företagande"!PDF

Se hela seminariet här!länk till annan webbplats